105. ordinære generalforsamling

24. Mars 2020 kl 18:00 avholdes den 105. ordinære generalforsamling på Hotel Norge.