Bergens Skibsmæglerforening arrangerer fire faste arrangementer i løpet av året. Foreningen ønsker å fremstå som et samlingspunkt for shipping bransjen i Bergen. Deltakelsen på våre arrangementer gjennom året viser at foreningen lykkes med sitt formål.

Årsmøte  arrangeres 24. mars på Hotel Norge
Vårmøte ble arrangert 22. august 2019 på Statsraad Lehmkuhl sammen med Bergen Rederiforening
Høstmøte ble arrangert 24. oktober 2019 på Bryggeloftet
Julemøte ble arrangert torsdag 19. desember 2019 på Hotel Norge