Bergens Skibsmæglerforening arrangerer fire faste arrangementer i løpet av året. Foreningen ønsker å fremstå som et samlingspunkt for shipping bransjen i Bergen. Deltakelsen på våre arrangementer gjennom året viser at foreningen lykkes med sitt formål.

Årsmøte  2019 avholdes 2. april på Hotel Norge
Vårmøte arrangeres 22. august 2019 på Statsraad Lehmkuhl sammen med Bergen Rederiforening
Høstmøte ble arrangert 25. oktober 2018 på Bryggeloftet
Julemøte arrangeres torsdag 19. desember 2019 på Hotel Norge