Norsk Skipsmeglerforbund er Distant Learning Centre for TutorShip i Norge. TutorShip er ansett som ett av de beste utdannelsesprogrammene innen shipping og er korrespondansebasert. Programmet skjer ved hjelp av engelsk kurslitteratur og norske og engelske veiledere. TutorShip er utviklet av Institute of Chartered Shipbrokers i London og er internasjonalt svært anerkjent. Programmet er basert på en veldig profesjonell bearbeidelse av et omfattende og krevende stoff og er tilsluttet «The Council for the Accreditation of Correspondence Colleges» som har høye standarder for kvalitet og rutiner som skal følges. TutorShip programmet tilbyr totalt 16 ulike kurs, hvorav 5 er spesielt innrettet på skipsmegling. De andre kursene er bredere og tar blant annet opp sjørett, skipsfartsøkonomi & internasjonal handel, maritime forsikringer, intermodal transport & logistikk og offshore.

Les mer